Ignacy Zowczak, żołnierz legionów, peowiak

Urodził się 16 listopada 1892 r. w Żabieńcu (obecnie Żabieniec Nowy gmina Wilga). Rodzicami jego byli Franciszek i Paulina z Gontarskich. Miał dwie siostry (starszą i młodszą) i pięciu braci (trzech starszych i dwóch młodszych). Po ukończeniu szkoły elementarnej rozpoczął naukę w gimnazjum siedleckim. Od 1912 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum Polskim Towarzystwa „Uczelnia” w Łodzi, tam wstąpił do Organizacji Młodzieży Narodowej Szkół Średnich. W rzeczywistości była to tajna polska organizacja wojskowo-niepodległościowa skupiająca młodzież ze szkół średnich i studentów o nazwie Związek Młodzieży Polskiej „Zet”. Celem organizacji było dążenie do niepodległości. Po wybuchu wojny i utworzeniu Legionów Polskich w sierpniu 1914 r. Ignacy Zowczak jak większość członków „Zet-u” wstąpił do Legionów Polskich. Zowczak pochodzący z Królestwa Polskiego potocznie nazywany królewiak był poddany carowi rosyjskiemu. Królewiacy będący w legionach byli dyskredytowani prze rodaków z Galicji, a w przypadku dostania się do niewoli groziła im śmierć za zdradę.

Czytaj dalej Ignacy Zowczak, żołnierz legionów, peowiak

Wilga w czasie zaborów

Mimo, że konwencję rozbiorową Polski podpisano 24 października 1795 r. i Wilga leżała na terytorium zaboru austriackiego na tym terenie stacjonowały jeszcze wojska rosyjskie. Dopiero w styczniu 1796 r. wkroczyły wojska austriackie. Wisła stała się  rzeką graniczną pomiędzy zaborem pruskim i austriackim. Austriacy wprowadzili własny system administracyjny. Urzędnikiem nowo utworzonego stanu cywilnego został proboszcz ks. Tomasz Zbrożek. Akty spisywano w języku polskim. Czytaj dalej Wilga w czasie zaborów

I Wojna Światowa – Wielka Wojna na terenie Wilgi i okolic

Niemieckie pocztówki z 1915 r. Przeprawa wojsk niemieckich pomiędzy Tarnowem, a Skurczą. Z wody wystają elementy zniszczonego rosyjskiego mostu w 1915 r.

1 sierpnia 1914 r. wybuchła wojna nazwana później „Wielką Wojną”. Po stronach przeciwnych stanęli zaborcy Polski: Niemcy z Austro-Węgrami przeciwko Rosji. We wrześniu w kierunku środkowej Wisły ruszyła ofensywa wojsk – 9 Armia niemiecka pod dowództwem gen. Paula von Hindenburga i 1 Armia austro-węgierska pod dowództwem gen. Victora Dankla. Rosjanie postanowili oprzeć obronę  na trzech grupach. Jedną z nich była Grupa Wisły Środkowej składająca się z 2, 4, 9 i 5 Armii. 2 Armia broniła odcinka Wisły od Jabłonnej do ujścia rzeki Wilgi, a 4 Armia od ujścia rzeki Wilgi do ujścia rzeki Iłżanki. Pierwsze działania militarne dotarły w rejon lewobrzeżnej Wisły na  początku października 1914 r. Walki trwały na odcinku od Warszawy, Góry Kalwarii aż do Dęblina. Czytaj dalej I Wojna Światowa – Wielka Wojna na terenie Wilgi i okolic